Xổ số Lào Cai

Xsmb 5/3/21 error_code:54001 error_msg:Invalid Sign

Xsmb 5/3/21 error_code:54001 error_msg:Invalid Sign

v2hgài 1. Cùng lúc, bấm và giữ thắng+r để mở hộp thoại chạy, nhập lệnh xén và nhắp vào OK. 2. sau khi gõ cửa sổ hiệu chỉnh ngân hàngXsmb 5/3/21, Mở [hkey u người dùng/ mềm/ micromềm/cửa sổ/thao tác/ chính sách/ thám hiểm. 3. Bấm phải máy thám hiểm và chọn giá trị của DWORD mới. 4. Nói chung, giá trị mới sẽ là giá trị mới\\ 1 như mặc định còn tên đã thay đổi sẽ là trình đơn lặp mở/ máy. 5. Cuối cùng,Xổ số Lào Cai nhắp đôi vào trình đơn lặp mới để đặt giá trị cho 1 và nhắp vào OK.! A: ảnh! A! A! Th! A! A! A! Th! A! A! A! A! A! A! A! Th! A! A! A! A! Ảnh! A! A! Th! A! A! A! Th! A! A! A! A! A! A! Th! A! A! A! A! Th! A! A! A! A! Nơi này là một kho lưu trữ mạng cung cấp sự quản lý kiến thức cá nhân. Mọi nội dung được công bố bởi người dùng, không đại diện cho vị trí của nơi này. Hãy chú ý đến thông tin liên lạc, mua hàng ép và các thông tin khác trong nội dung kiểm tra để tránh lừa đảo. Nếu bạn tìm thấy nội dung có hại hay vi phạm, hãy nhắp vào một nút để báo cáo.