Xổ số Lào Cai

Ketqqua Tăng cường việc kiểm tra mẫu thử của sản phẩm kem: trong nửa năm đầu tiên, bộ phận giám sát thị trường quốc gia đã thử nghiệm chuỗi 33377

Ketqqua Tăng cường việc kiểm tra mẫu thử của sản phẩm kem: trong nửa năm đầu tiên, bộ phận giám sát thị trường quốc gia đã thử nghiệm chuỗi 33377

Theo các thống kê sơ bộ, trong phần đầu tiên của 2022, Sông giấc, Bắc Kinh, July 16 (phóng viên Triệu Wenjun) tổ chức các bộ phận giám sát thị trường tại mọi cấp độ trên quốc gia một tổng hợp gồm gồm các mẫu kem cho người giám sát và lấy mẫu, trong đó đã được phát hiện một lượng không đủ các mẫuKetqqua, và các chi tiết không đủ xác thực là số lượng các lục địaKetqqua, các hộp đêm, Listeria đơn và các protein. Description Phóng viên này đã học được từ chính quyền giám sát thị trường ở độ mười sáu. Kể từ đầu mùa hè, bộ trưởng giám sát thị trường đã yêu cầu các bộ phận giám sát thị trường địa phương tăng cường sự giám sát đồ uống đông lạnh như kem, và tăng cường sự giám sát và kiểm tra các công ty sản xuất kem và quản lý hoạt động, giám sát và kiểm tra mẫu. Các nguyên liệu thử nghiệm gồm protein,Dự đoán Kqxs Xổ Số Miền Nam Natri cyclhamate, Natri saccharin, măng tác, tổng số vi khuẩn, coldạng, Salmonella, Listeria monoytogenes. Nguyên nhân chủ yếu của việc kiểm tra mẫu thử chưa được xác định là việc kiểm soát không phù hợp các điều kiện vệ sinh trong quá trình sản xuất và xử lý, hay vi khuẩn gây ra bởi việc vận chuyển, tải và bán hàng không bình thường. Bộ phận giám sát thị trường địa phương đã xử lý các công ty và sản phẩm không đủ tiêu chuẩn đã gặp rắc rối theo luật. Description Giám sát quốc gia giám sát thị trường yêu cầu các bộ phận giám sát thị trường địa phương tiếp tục tăng cường sự giám sát và kiểm tra các công ty sản xuất và quản lý đồ uống đông lạnh như kem, giám sát sản phẩm và kiểm tra lấy mẫu, kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý các hành vi bất hợp pháp, và đảm bảo chất lượng và an to àn của những đồ uống đông lạnh như kem. Description Dừng Chất lượng và sự giải thích chính xác đều có trong ứng dụng của đảo Sinai. Dừng lại! Ghi lại! Ghi lại