Xổ số Lào Cai

Cách Bắt Lô Chuẩn Cơ quan Xã hội: đẩy nhanh việc áp dụng quy định về khoản đầu tư hưu cá nhân vào quỹ công cộng

Cách Bắt Lô Chuẩn Cơ quan Xã hội: đẩy nhanh việc áp dụng quy định về khoản đầu tư hưu cá nhân vào quỹ công cộng

Thông tin của Hội Đồng Quốc gia tổ chức một cuộc họp thường xuyên về các chính sách của Hội Đồng Quốc gia ngày hôm qua. và các thủ lĩnh liên quan của Bộ Tài chính, bộ điều tra và Cơ quan Xã hội đã đưa ra ý kiến của Văn phòng chung của Hội Đồng Quốc gia về việc phát triển chi nhánh cá nhân. Lâm Tiểu Đào, trưởng bộ phận giám sát các tổ chức quỹ chứng khoán của Cơ quan Xã hội, nói rằng anh ta sẽ nhanh chóng đưa ra hệ thống và quy định về khoản đầu tư hưu cá nhân trong quỹ công cộng, nâng cao nền tảng cơ sở nội bộ công nghiệp, tiếp tục tăng cường sự giám sát của các tổ chức an ninh và nhân viên, và cố gắng phát triển khả năng điều hành đầu tư của người quản lý tốt theo quy chuẩn và cấp hoạt động. N.1. Bảo vệ Lâm Tiểu Đào, ghi rõ rằng việc phát hành ý kiến đánh dấu việc chính thức thiết lập hệ thống cấp cao của nền hưu trí thứ ba ở Trung Quốc. Ý kiến tôn trọng các lựa chọn đầu tư cá nhân và tuân thủ hoạt động đầu tư dựa trên thị trường của mỗi hưu trí cá nhân, điều đó có nghĩa là đóng góp đầy đủ cho chức năng của các tổ chức tài chính và sản tài chính. Từ kinh nghiệm vượt biên, lương hưu cá nhân có thể cung cấp nhiều phòng nghỉ cho người cư trú. Đồng thờiCách Bắt Lô Chuẩn, tham gia vào thị trường vốn bằng các sản phẩm tài chính có thể chia sẻ cổ phần phát triển của nền kinh tế thực tế. Qua nhiều nămCách Bắt Lô Chuẩn, dựa trên hoàn cảnh bảo hiểm hưu trí quốc gia trong toàn bộ tình hình, Lực lượng Xã hội đen đã củng cố mối liên hệ giữa thị trường vốn và hệ thống bảo hiểm hưu trí đa tầng và đa trụ. Chúng ta sẽ cải thiện cải cách của thị trường vốn, cố gắng xây dựng một môi trường thị trường mà những quỹ dài hạn như hưu trí sẵn sàng đến và ở lại, cố gắng cải thiện chất lượng của những công ty được liệt kê, cải thiện và cải thiện cơ chế bảo vệ nhà đầu tư, và phá vỡ nghiêm trọng các hành vi phạm pháp như gian lận tài chính. Qua nhiều năm, các quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ hỗ trợ cơ bản, quỹ hỗ trợ hằng năm và các quỹ dài khác đã đóng góp tích cực trong việc đầu tư chợ vốn, và đạt được những lợi nhuận lâu dài. The CSI đã tiếp tục thúc đẩy nền công nghiệp của quỹ công cộng nhằm nâng cao khả năng dịch vụ hưu trí tài chính. Như một sản phẩm tài chính bao gồm, các quỹ công có các đặc điểm của đầu tư, giám sát độc lập, mở cửa, thông tin,Dự đoán Kqxs Xổ Số Miền Nam thông tin và bán theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tỉ lệ hưu trí được điều hành bởi các công ty tài trợ cộng đồng đã đạt tới tới bốn tỷ non trước, tính toán được 500kg tỷ lệ hưu trí được giao phó ở Trung Quốc. Toàn bộ công nghiệp của quỹ đã tích tụ nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư và nghiên cứu kiểm so át rủi ro, sản phẩm bố trí, đội tuyển tài năng, hệ thống thông tin, vân vân. Đuổi theo. Liên Tiểu Đào nói rằng, trong bước tiếp theo, Cơ quan Xã hội sẽ thực hiện nghiêm túc tinh thần của ý kiến, dưới sự hướng dẫn chung của Bộ Nhân lực và An ninh xã hội, đẩy nhanh hệ thống quy định về khoản đầu tư hưu cá nhân trong quỹ công cộng, cải thiện nền tảng cơ sở nội bộ, tiếp tục tăng cường sự giám sát của các tổ chức và nhân viên, nỗ lực nâng cao khả năng quản lý đầu tư và cấp hoạt động chuẩn, và tăng cường bảo vệ cho nhà đầu tư, Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn và chỉnh sửa các khoản đầu tư và hoạt động hưu trí, và phát triển các công ty hưu trí cá nhân chất lượng cao. Trong buổi họp báo, Lý Chung nói rằng bảo hiểm tuổi già cơ bản, như cột đầu tiên, đã bao gồm hơn một tỷ người, bao gồm 300 triệu người nhận trợ cấp bảo hiểm tuổi già căn bản. Chính phủ đã làm rõ rằng năm nay, nó sẽ tiếp tục cải thiện giảm mức độ điều trị hưu trí cơ bản, cho phép một số nhân viên chia sẻ tốt hơn thành quả của nền kinh tế và xã hội. Description